10ton Forklift պահեստամասեր / Pin Type Forklift Forks

տուն / Բոլոր հավելվածները / 10ton Forklift պահեստամասեր / Pin Type Forklift Forks

10ton Forklift պահեստամասեր / Pin Type Forklift Forks

ապրանքի նկարագրությունը


Quality: ISO, CE and 1 millions loading test certificate

Made according to ISO2328-2007 and the EN12100-1: 2003 standard

3times overload on EACH fork guarantee "No Break; No False Welding"

Each single forklift fork has passed hardness test and crack test( magnetic powder test in dark room)

Clear Stamping at the shank side with production date and series number,

The forged heel section is 38% thicker than the fork thickness dimension

Excellent surface, griding and shot blast processure provides better surface and painting base

Material of fork's body

35 Cr: C: 0.32-0.39 Si: 0.17-0.37 Mn: 0.50-0.80 Cr: 0.80-1.10

35CrMo: C: 0.32-0.39 Si: 0.17-0.37 Mn: 0.50-0.80 Cr: 0.80-1.10 Mo: 0.15-0.25

1537HC: C: 0.30-0.35 Si: 0.15-0.35 Mn: 1.25-1.45 Cr: 0.35-0.45

We can design and produce other forks with special cross sections to meet all your requirements

We can also design and produce Folding forks, Brass covered forks, Carpet boom, Rotator and so on.

Հիմնական տեղեկություններ
Model NO.: IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
Load Testing: 1 Million Times
Size: Standard or Customized
Ապրանքային նշան ՝ SHYTGER
Տրանսպորտային փաթեթ. Ծովային փաթեթավորում
Տեխնիկական պայմաններ ՝ CE, SGS, ISO
Ծագումը ՝ Ֆուջիան, Չինաստան
HS ծածկագիր ՝ 8431432000

 

 kg/pcs kg/pcs
1-1.6T/IIB80*40*800IIB333-4T/IIIA125*45*1000IIIA65
80*40*920IIB36125*45*1070IIIA69
80*40*1000IIB38125*45*1200IIIA75
80*40*1070IIB39125*45*1220IIIA76
80*40*1200IIB43125*45*1600IIIA91
80*40*1220IIB442-2.5T/IIA130*40*1000IIA58
1-1.6T/IIA100*35*920IIA38130*40*1070IIA61
100*35*1070IIA42130*40*1200IIA66
100*35*1220IIA46130*40*1220IIA67
2-2.5T/IIA100*40*1000IIA44130*40*1525IIA80
100*40*1070IIA47130*40*1830IIA92
100*40*1200IIA512-2.5T/IIB130*40*1200IIB70
100*40*1220IIA523.0T/IIIA130*50*1220IIIA86
2-2.5T/IIIA100*40*1070IIIA503-4T/IIIA140*45*1000IIIA74
2-2.5T/IIB100*40*1200IIB53140*45*1200IIIA84
3.5T/IIA100*45*1070IIA504-5T/IIIA140*50*1200IIIA92
100*45*1220IIA56140*50*1600IIIA114
3.5T/IIIA100*45*1000IIIA523-4T/IIIA150*50*1070IIIA90
100*45*1200IIIA59150*50*1200IIIA98
1-1.5T/IIB120*35*800IIB44150*50*1220IIIA101
120*35*1000IIB513-4T/IVA150*50*1525IVA133
120*35*81200IIB575-6T/IIIA150*60*1220IIIA117
2-2.5T/IIA122*40*1070IIA56150*65*1830IIIA172
122*40*1220IIA62150*65*2440IIIA219
3.0T/IIIA122*45*1220IIIA745-6T/IVA150*65*1820IVA189
122*45*1520IIIA88
122*45*1820IIIA94
125*50*1070IIIA76
125*50*1220IIIA83

,!

 

 kg/pcs kg/pcs
1-1.6T/IIB80*40*800IIB333-4T/IIIA125*45*1000IIIA65
80*40*920IIB36125*45*1070IIIA69
80*40*1000IIB38125*45*1200IIIA75
80*40*1070IIB39125*45*1220IIIA76
80*40*1200IIB43125*45*1600IIIA91
80*40*1220IIB442-2.5T/IIA130*40*1000IIA58
1-1.6T/IIA100*35*920IIA38130*40*1070IIA61
100*35*1070IIA42130*40*1200IIA66
100*35*1220IIA46130*40*1220IIA67
2-2.5T/IIA100*40*1000IIA44130*40*1525IIA80
100*40*1070IIA47130*40*1830IIA92
100*40*1200IIA512-2.5T/IIB130*40*1200IIB70
100*40*1220IIA523.0T/IIIA130*50*1220IIIA86
2-2.5T/IIIA100*40*1070IIIA503-4T/IIIA140*45*1000IIIA74
2-2.5T/IIB100*40*1200IIB53140*45*1200IIIA84
3.5T/IIA100*45*1070IIA504-5T/IIIA140*50*1200IIIA92
100*45*1220IIA56140*50*1600IIIA114
3.5T/IIIA100*45*1000IIIA523-4T/IIIA150*50*1070IIIA90
100*45*1200IIIA59150*50*1200IIIA98
1-1.5T/IIB120*35*800IIB44150*50*1220IIIA101
120*35*1000IIB513-4T/IVA150*50*1525IVA133
120*35*81200IIB575-6T/IIIA150*60*1220IIIA117
2-2.5T/IIA122*40*1070IIA56150*65*1830IIIA172
122*40*1220IIA62150*65*2440IIIA219
3.0T/IIIA122*45*1220IIIA745-6T/IVA150*65*1820IVA189
122*45*1520IIIA88
122*45*1820IIIA94
125*50*1070IIIA76
125*50*1220IIIA83

,!

 

 kg/pcs kg/pcs
1-1.6T/IIB80*40*800IIB333-4T/IIIA125*45*1000IIIA65
80*40*920IIB36125*45*1070IIIA69
80*40*1000IIB38125*45*1200IIIA75
80*40*1070IIB39125*45*1220IIIA76
80*40*1200IIB43125*45*1600IIIA91
80*40*1220IIB442-2.5T/IIA130*40*1000IIA58
1-1.6T/IIA100*35*920IIA38130*40*1070IIA61
100*35*1070IIA42130*40*1200IIA66
100*35*1220IIA46130*40*1220IIA67
2-2.5T/IIA100*40*1000IIA44130*40*1525IIA80
100*40*1070IIA47130*40*1830IIA92
100*40*1200IIA512-2.5T/IIB130*40*1200IIB70
100*40*1220IIA523.0T/IIIA130*50*1220IIIA86
2-2.5T/IIIA100*40*1070IIIA503-4T/IIIA140*45*1000IIIA74
2-2.5T/IIB100*40*1200IIB53140*45*1200IIIA84
3.5T/IIA100*45*1070IIA504-5T/IIIA140*50*1200IIIA92
100*45*1220IIA56140*50*1600IIIA114
3.5T/IIIA100*45*1000IIIA523-4T/IIIA150*50*1070IIIA90
100*45*1200IIIA59150*50*1200IIIA98
1-1.5T/IIB120*35*800IIB44150*50*1220IIIA101
120*35*1000IIB513-4T/IVA150*50*1525IVA133
120*35*81200IIB575-6T/IIIA150*60*1220IIIA117
2-2.5T/IIA122*40*1070IIA56150*65*1830IIIA172
122*40*1220IIA62150*65*2440IIIA219
3.0T/IIIA122*45*1220IIIA745-6T/IVA150*65*1820IVA189
122*45*1520IIIA88
122*45*1820IIIA94
125*50*1070IIIA76
125*50*1220IIIA83